Struktury krzemionkowo-metaliczne – możliwości potencjalnych zastosowań

Magdalena Wenda, Maria Zielecka, Regina Jeziórska, Elżbieta Bujnowska, Marek Panasiuk, Krystyna Cyruchin

DOI: brak

Nr woluminu: 16

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Spośród licznej grupy nanomateriałów szczególną uwagę zwracają nanonapełniacze o właściwościach bakteriostatycznych oraz biobójczych, które stosowane są w tworzywach polimerowych, powłokach, farbach, materiałach medycznych czy tkaninach powlekanych. Krzemionkę o budowie sferycznej, zawierającej różne ilości immobilizowanego nanosrebra, otrzymywano metodą zol – żel w połączeniu z dwustopniową modyfikacją SiO2. Głównymi czynnikami decydującymi o zamierzonym efekcie syntezy jest pH mieszaniny reakcyjnej, szybkość mieszania oraz temperatura.