Tendencje rozwoju mazowieckiego rolnictwa

Małgorzata Sulmicka

DOI: brak

Nr woluminu: 12

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Istnieje skłonność do niedoceniania wkładu sektora rolnego w proces rozwoju. Skłania do tego zwłaszcza jego niski udział w tworzeniu PKB. Jednak upowszechnianie się paradygmatu trwałego i zrównoważonego rozwoju, krytyka PKB jako miernika procesów rozwoju, a także kryzys finansowy – skłaniają do przewartościowania poglądów na temat znaczenia rolnictwa i pożądanych kierunków ewolucji tego sektora. Paradoksalnie, rolnictwo tradycyjne do niedawna uważane za nienowoczesne, staje się obecnie „nowoczesne”, a jego produkty coraz bardziej społecznie pożądane.