Klastry w polityce rozwoju województwa mazowieckiego

Wanda Pełka

DOI: brak

Nr woluminu: 12

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kooperacja przedsiębiorstw w ramach klastrów postrzegana jest obecnie jako skuteczny mechanizm aktywizacji regionów. Polityka rozwoju na bazie klastrów pozwala tworzyć spójny system, w ramach którego zachodzi współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami, instytucjami naukowo-badawczymi i władzami publicznymi. W systemie tym sektor naukowy wspiera konkurencyjność przedsiębiorstw, dostarczając innowacji, edukacja odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy, poprawa konkurencyjności i innowacyjności firm – pozwala przyciągać inwestycje zagraniczne.