Kryzys i jego wpływ na poziom bogactwa narodów

Krzysztof Opolski, Tomasz Potocki

DOI: brak

Nr woluminu: 4

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł obrazuje genezę i skutki kryzysu finansowego dla bogactwa na świecie. Autorzy, opierając się m.in. o badania Capgemini i Merrill Lynch oraz Pricewaterhouse Coopers, pokazują, jakie skutki w wymiarze finansowym dla grupy najbogatszych przyniósł kryzys, ak demograficznie rozkłada się struktura bogactwa, jak wygląda proces jego migracji na świcie, kto jest wygranym, a kto przegranym kryzysu.

Krzysztof Opolski, Tomasz Potocki, Kryzys i jego wpływ na poziom bogactwa narodówPobierz

Nieruchomości jako wyznacznik trendów rozwoju regionalnego i globalnego

Elżbieta Mączyńska

DOI: brak

Nr woluminu: 4

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Nieruchomości z definicji cechuje nieprzemieszczalność i trwałość. W przeciwieństwie do tego globalizujący się w coraz większym stopniu świat jest coraz bardziej „wędrujący” i ewoluuje w kierunku „gospodarki nietrwałości” [Kołodko 2008]. Natomiast nieruchomości i inwestowanie w nie z natury wymagają dłuższej perspektywy. Stąd też jednym z ważnych wyzwań we współczesnej gospodarce jest racjonalne, efektywne godzenie tych przeciwstawnych trendów.

Elżbieta Mączyńska, Nieruchomości jako wyznacznik trendów rozwoju regionalnego i globalnegoPobierz

Kryzys gospodarczy 2008 roku – perspektywa historyczna

Wojciech Morawski

DOI: brak

Nr woluminu: 4

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kryzys finansowy 2008 roku zajmie w historii miejsce podobne do tych, jakie zajmują wielki kryzys lat 30. czy kryzysy naftowe lat 70. Nie jest to przejściowe załamanie koniunktury, ale przesilenie zmieniające układ sił w gospodarce światowej.

Wojciech Morawski, Kryzys gospodarczy 2008 roku – perspektywa historycznaPobierz

Wspomnienie o ks. prof. zw. dr hab. Ryszardzie Rumianku

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: brak

Nr woluminu: 4

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Z głębokim żalem redakcja periodyku naukowego MAZOWSZE Studia Regionalne przyjęła wiadomość o tragicznej śmierci pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 roku Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki, parlamentarzystów, księży, wojskowych oraz wielu wybitnych Polaków. Ponieśli śmierć w służbie Ojczyźnie i historii.

Wspomnienie o ks. prof. zw. dr hab. Ryszardzie RumiankuPobierz

Recenzja książki: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej

Mirosław Grochowski

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Publikacja Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę jest bardzo aktualnym wydawnictwem, zawierającym interesujące materiały odnoszące się do dyskusji na temat przyszłości polityki regionalnej Unii Europejskiej w kontekście jej spójności terytorialnej.

Mirosław Grochowski, Recenzja książki: Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatęPobierz

Recenzja książki: Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009

Mirosław Grochowski

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przedstawiony raport dotyczy trendów rozwojowych i zmian w zróżnicowaniu poziomu rozwoju województw w kluczowych obszarach życia społecznego i gospodarczego, od roku 1999 do okresu 2007-2008, na który przypada rozliczenie wykonania Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.

Mirosław Grochowski, Recenzja książki: Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009Pobierz

Zdrowie publiczne w planowaniu rozwoju regionalnego w regionie Sztokholmu

Tuija Meisaari-Polsa

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Rosnące zainteresowanie zdrowiem publicznym i planowaniem rozwoju jest w Szwecji dobrze widoczne i dlatego znajduje odzwierciedlenie zarówno w planach regionalnych, jak i gminnych. Istnieje jednak niewiele konkretnych przykładów takiej integracji w Szwecji i innych krajach. Celem tego artykułu jest opisanie, w jaki sposób kwestie zdrowia publicznego są uwzględniane w planowaniu w regionie Sztokholmu. Jakie metody zostały zastosowane i jakie doświadczenia zostały zdobyte dzięki integracji kwestii związanych ze zdrowiem w planowaniu regionu.

Tuija Meisaari-Polsa, Public Health in Regional Development Planning in the Stockholm RegionPobierz

Rozwój regionu Uusimaa

Olli Pekka Hatanpää

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Problemy rozwojowe regionu Uusimaa, zwanego też regionem Helsinek, to główny temat artykułu. Region Usimaa jest jedynym w Finlandii obszarem metropolitalnym, który zamieszkuje 1,4 mln osób. W artykule przedstawiono charakterystykę społeczno-gospodarczą regionu wraz z opisem cech tego regionu, w tym poziomu rozwoju przemysłu kreatywnego i poziomu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, a także wysokiej produktywności przemysłu zlokalizowanego w regionie.

Olli Pekka Hatanpää, Development of the Uusimaa RegionPobierz

Wpływ Internetu i technologii informacyjnych na rozwój Mazowsza

Monika Łazowska, Jerzy Pietrasz, Wojciech Rzucek, Andrzej P. Wierzbicki, Beata Ziewiec

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule omówiono wybrane aspekty wpływu Internetu i technologii informacyjnych na rozwój województwa mazowieckiego. Wybraliśmy cztery takie aspekty, zazwyczaj nie omawiane szczegółowo. Aspekty te to: wpływ społecznej wiedzy o technologiach informacyjnych na wykorzystanie tych technologii, a tym samym na rozwój społeczno-gospodarczy; kulturowe skutki korzystania z Internetu; wpływ Internetu na sport i turystykę; wykorzystanie technologii informacyjnych w systemach kontroli jakości i ich wpływ na konkurencyjność gospodarki.

Monika Łazowska, Jerzy Pietrasz, Wojciech Rzucek, Andrzej P. Wierzbicki, Beata Ziewiec, Impact of Internet and Information Technologies on the Development of MazoviaPobierz