Inwestycje infrastrukturalne jako instrument pobudzenia gospodarki w warunkach kryzysu

Krzysztof Perdzyński, Sławomir Listkiewicz

DOI: brak

Nr woluminu: 4

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł przedstawia przyczyny i przebieg obecnego kryzysu finansowego oraz wpływ perturbacji na światowych rynkach finansowych na polską gospodarkę, w szczególności na warunki realizowania inwestycji przez podmioty publiczne. Kryzys w Polsce miał charakter egzogeniczny, nie wymagał dotychczas bezpośrednich działań państwa w celu ratowania instytucji finansowych.