Przedsięwzięcia Samorządu Mazowsza w obliczu współczesnego kryzysu

Adam Struzik

DOI: brak

Nr woluminu: 4

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono sytuację województwa mazowieckiego w związku z kryzysem gospodarczym. Okazuje się, że w 2009 roku gwałtownie spadła rentowność firm na Mazowszu. Zjawisko to doprowadziło do pogarszania się sytuacji na rynku pracy w regionie, niższych dochodów budżetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego, zwłaszcza z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.