Polityka i praktyka rozwoju regionalnego w kontekście realizacji polityki spójności UE

Mirosław Grochowski, Grzegorz Rzeźnik

DOI: brak

Nr woluminu: 4

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z formułowaniem i wdrażaniem polityki regionalnej w Polsce w okresie przedakcesyjnym i w okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Scharakteryzowano zmiany organizacyjno-prawne dotyczące kompetencji i zadań różnych szczebli administracji publicznej w kwestiach dotyczących polityki regionalnej, jakie zaszły w Polsce od roku 1999. Omówiono toczącą się na forum europejskim i krajowym dyskusję dotycząca przyszłości polityki spójności.