Realizacja Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na przykładzie subregionu ostrołęckiego

Justyna Klimkowska, Katarzyna Pawłowska

DOI: 10.21858/msr.31.06

Nr woluminu: 31

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie stanu realizacji projektów w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na przykładzie subregionu ostrołęckiego. RIT to nowy mechanizm finansowania zaproponowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na perspektywę finansową 2014– 2020, mający za zadanie wspomaganie rozwoju obszarów wymagających wsparcia oraz wzmacnianie ich potencjałów poprzez rozwijanie funkcji społeczno-gospodarczych. Mechanizm ten powstał w wyniku zmiany w modelu polityki spójności Unii Europejskiej, która ma mieć ukierunkowanie terytorialne.