Planowany rozwój energetycznych sieci przesyłowych w województwie mazowieckim

Urszula Gadomska, Beata Gochnio, Elżbieta Polak

DOI: 10.21858/msr.31.07

Nr woluminu: 31

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł przedstawia zbiorcze zestawienie zamierzeń inwestycyjnych, dotyczących energetycznych sieci przesyłowych planowanych w województwie mazowieckim, które zostały określone w różnych dokumentach, obowiązujących na koniec 2018 r.