Tradycja placów zabaw w Polsce i Europie

Anna Ostrowska-Tryzno, Hanna Nałęcz, Anna Pawlikowska-Piechotka

DOI: 10.21858/msr.31.01

Nr woluminu: 31

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W większości miast europejskich aż do XIX w. nie widziano potrzeby przeznaczenia dla dzieci specjalnych terenów do zabawy i wypoczynku. Od czasów antycznych zarówno w ogrodach prywatnych, jak i na terenach publicznych (wokół placów miejskich, świątyń) dzieci mogły bawić się swobodnie. W okresie nowożytnym potrzeba zapewnienia dzieciom i młodzieży odpowiednich warunków do aktywnego wypoczynku, traktowanego zarówno jako codzienna potrzeba wysiłku fizycznego, jak i sposób zagospodarowania świątecznego czasu wolnego w gronie rodziny i rówieśników – jest oczywista od niecałych 200 lat.

Anna Ostrowska-Tryzno, Hanna Nałęcz, Anna Pawlikowska-Piechotka, Tradycja placów zabaw w Polsce i EuropiePobierz

Najnowsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami – analiza prawno-ekonomiczna

Anna Żurawiecka, Agata Kocia

DOI: 10.21858/msr.31.02

Nr woluminu: 31

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Autorki poruszają tematykę najnowszych zmian w prawie w zakresie zarządzania i segregacji odpadów komunalnych. Temat ten analizują z punktu widzenia skutków prawno-ekonomicznych, jakie mogą one za sobą przynieść. Celem artykułu jest przedstawienie polskiej gospodarki zarządzania odpadami w świetle regulacji prawnych oraz uwarunkowań gospodarczych.

Anna Żurawiecka, Agata Kocia, Najnowsze zmiany w zakresie gospodarki odpadami – analiza prawno-ekonomicznaPobierz

Cmentarz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.31.03

Nr woluminu: 31

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł omawia wybrane problemy związane z wprowadzaniem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustaleń dotyczących cmentarzy, w szczególności postuluje aby: w sposób precyzyjny określić, co należy rozumieć pod pojęciem przeznaczenie terenu; zlikwidować obowiązek ustalania intensywności zabudowy; wprowadzić zasadę, że określanie wysokości zabudowy i linii zabudowy ma charakter fakultatywny.

Anna Wieczorek , Cmentarz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegoPobierz

Studium rozwoju mikroenergetyki w podregionie siedleckim oraz mikroelektroenergetyki w innych podregionach województwa mazowieckiego

Zbigniew Cieszkowski

DOI: 10.21858/msr.31.04

Nr woluminu: 31

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono rzeczowe efekty energetycznego wykorzystania zasobów OZE w segmencie mikroenergetyki elektroenergetycznej i cieplnej w wybranym do szczegółowych badań i analiz podregionie siedleckim, który obejmuje 52 gminy, czyli 16,5% ogółu gmin województwa mazowieckiego.

Zbigniew Cieszkowski, Studium rozwoju mikroenergetyki w podregionie siedleckim oraz mikroelektroenergetyki w innych podregionach województwa mazowieckiegoPobierz

Element szczególny w otoczeniu – poszukiwania „śladów” i inspiracji w teoretycznym projekcie koncepcji przystanku metra „Wola Park”

Mateusz Idzik

DOI: 10.21858/msr.31.05

Nr woluminu: 31

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Proces pochłaniania terenów poprzemysłowych przez deweloperów i innych inwestorów, bez uwzględnienia historii miejsca, jest częstym problemem. Takie zabiegi uniemożliwiają identyfikację terenów z obiektami niegdyś tam istniejącymi i funkcjonującymi. Zatraceniu ulega kwintesencja dzielnicy, jej historia produkcyjno-rzemieślnicza.

Mateusz Idzik, Element szczególny w otoczeniu – poszukiwania „śladów” i inspiracji w teoretycznym projekcie koncepcji przystanku metra „Wola Park”Pobierz

Realizacja Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na przykładzie subregionu ostrołęckiego

Justyna Klimkowska, Katarzyna Pawłowska

DOI: 10.21858/msr.31.06

Nr woluminu: 31

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie stanu realizacji projektów w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na przykładzie subregionu ostrołęckiego. RIT to nowy mechanizm finansowania zaproponowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na perspektywę finansową 2014– 2020, mający za zadanie wspomaganie rozwoju obszarów wymagających wsparcia oraz wzmacnianie ich potencjałów poprzez rozwijanie funkcji społeczno-gospodarczych. Mechanizm ten powstał w wyniku zmiany w modelu polityki spójności Unii Europejskiej, która ma mieć ukierunkowanie terytorialne.

Justyna Klimkowska, Katarzyna Pawłowska, Realizacja Regionalnych Inwestycji Terytorialnych na przykładzie subregionu ostrołęckiegoPobierz

Planowany rozwój energetycznych sieci przesyłowych w województwie mazowieckim

Urszula Gadomska, Beata Gochnio, Elżbieta Polak

DOI: 10.21858/msr.31.07

Nr woluminu: 31

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł przedstawia zbiorcze zestawienie zamierzeń inwestycyjnych, dotyczących energetycznych sieci przesyłowych planowanych w województwie mazowieckim, które zostały określone w różnych dokumentach, obowiązujących na koniec 2018 r.

Urszula Gadomska, Beata Gochnio, Elżbieta Polak, Planowany rozwój energetycznych sieci przesyłowych w województwie mazowieckimPobierz

Jubileusz 90-lecia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Anna Pawlikowska-Piechotka

DOI: 10.21858/msr.31.08

Nr woluminu: 31

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Rok 2019 jest rokiem szczególnym, z uwagi na 90. rocznicę powołania uczelni. W latach 1929–2019 mury warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego opuściło ponad 50 000 absolwentów, wypromowano licznych doktorów i doktorów habilitowanych, zbudowano poważny potencjał naukowo-badawczy.

Anna Pawlikowska-Piechotka, Jubileusz 90-lecia Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w WarszawiePobierz

Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych.

Ks. Ryszard Sadowski

DOI: 10.21858/msr.31.09

Nr woluminu: 31

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W dniach 16–17 października 2019 r. odbyła się kolejna ogólnopolska konferencja organizowana przez Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW (dawny Instytut Ekologii i Bioetyki) przy współpracy Instytutu Badawczego Leśnictwa i Kampinoskiego Parku Narodowego. Patronami honorowymi konferencji byli: Senacka Komisja Środowiska, Ministerstwo Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Lasy Państwowe oraz Polskie Towarzystwo Leśne.

Ks. Ryszard Sadowski, Przyroda wyzwaniem dla kultury. Społeczności lokalne wobec obszarów chronionych. Sprawozdanie z XIII ogólnopolskiej konferencji z cyklu „Ekologia Humanistyczna”Pobierz