Przykłady wykorzystania opuszczonych terenów powojskowych i pokolejowych w centralnej Polsce

Elżbieta Muszyńska

DOI: 10.21858/msr.19.17

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł jest poświęcony problemom opuszczonych terenów powojskowych i pokolejowych, często zdegradowanych i oczekujących na wykorzystanie dla nowych współczesnych potrzeb. Przedstawia przykłady zarówno takich obszarów, których dalszy los jest jeszcze nieustalony, jak i tych, dla których rozpoczęto procedurę wykorzystania na określone cele. Wśród przykładów dawnych poligonów wyróżnia się Maków w Skierniewicach, który zostanie w całości przeznaczony na cele uzdrowiskowe.