Od Redaktora Naczelnego

Adriana Barbara Cieślak

DOI: 10.21858/msr.19

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu dziewiętnasty numer periodyku naukowego MAZOWSZE Studia Regionalne. Pozostając w służbie nauki, nieustannie staramy się rozwijać i sięgać po najnowsze narzędzia decydujące o jakości wydawniczej. Miło mi poinformować, że wydawca naszego periodyku – Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie – przystąpił do międzynarodowego stowarzyszenia wydawców CrossRef – Publishers International Linking Association Inc. (PILA) – i otrzymał nr DOI (digital object identifier).

Od Redaktora NaczelnegoPobierz

Uwarunkowania przestrzenne, funkcjonalne i społeczne decydujące o utworzeniu nowych miast w województwie mazowieckiem na przełomie XX i XXI wieku

Hanka Zaniewska

DOI: 10.21858/msr.19.01

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Proces umiastowienia polskiej sieci osadniczej uwidocznił się w okresie transformacji społeczno-gospodarczej, czego wyrazem było utworzenie 87 nowych miast w latach 1989-2011. Większość z nich to małe miasta, nie przekraczające 5 tys. mieszkańców, które miały w przeszłości prawa miejskie, utracone z przyczyn politycznych, gospodarczych, a także administracyjnych.

Hanka Zaniewska, Uwarunkowania przestrzenne, funkcjonalne i społeczne decydujące o utworzeniu nowych miast w województwie mazowieckiem na przełomie XX i XXI wiekuPobierz

Problemy rewitalizacji placu miejskiego w Węgrowie

Małgorzata Ewa Sikorska, Izabela Sobierajska

DOI: 10.21858/msr.19.02

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł prezentuje zagadnienia odnoszące się do problematyki rewitalizacji głównej reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej Węgrowa – Rynku Mariackiego, a także sąsiadujących z nim wnętrz sprzężonych: placu przed „Domem Lipki” i ulicy Narutowicza. Związane z procesem rewitalizacji przemiany w zagospodarowaniu zostały przedstawione i skomentowane.

Małgorzata Ewa Sikorska, Izabela Sobierajska, Problemy rewitalizacji placu miejskiego w WęgrowiePobierz

Problemy funkcjonowania placu miejskiego w Karczewie w świetle współczesnych potrzeb lokalnej społeczności

Izabela Sobierajska, Małgorzata Ewa Sikorska

DOI: 10.21858/msr.19.03

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie współczesnych problemów zagospodarowania i funkcjonowania Rynku Zygmunta Starego w Karczewie, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych nawarstwień i aspektów jego rozwoju, związanych z wielowiekową tradycją handlową rynku. Lokacyjny rynek karczewski od końca XVI wieku do początku wieku XX był główną przestrzenią reprezentacyjną oraz przede wszystkim targową miasta.

Izabela Sobierajska, Małgorzata Ewa Sikorska, Problemy funkcjonowania placu miejskiego w Karczewie w świetle współczesnych potrzeb lokalnej społecznościPobierz

Chaos i porządek nowoczesnej architektury

Zygmunt Szparkowski

DOI: 10.21858/msr.19.04

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Architektura jest uporządkowaniem wchodzącego w jej skład zespołu elementów. Była zawsze postrzegana jako emanacja ładu i piękna. Zwykle pojęcie chaosu jest odbierane jako stan całkowitego bezładu, zamieszania, rozprzężenia i zamętu. Natomiast chaos deterministyczny, który jest przedmiotem rozważań tego artykułu, to przypadkowe zachowanie całkowicie rządzone przez prawo. Chaos ma własną niesamowitą geometrię. Jest ona ściśle powiązana z osobliwymi kształtami fraktalnymi, nazywanymi „dziwnymi atraktorami”.

Zygmunt Szparkowski, Chaos i porządek nowoczesnej architekturyPobierz

Język i regionalna adaptacyjność architektury

Bogusz Modrzewski

DOI: 10.21858/msr.19.05

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem niniejszego tekstu jest opisowe określenie warunków kształtowania architektonicznego języka form, w tym zwłaszcza form regionalnych, rozumianych jako zdolność adaptacji domeny architektury do lokalnych warunków zarówno w wymiarze geograficznym (lokalne uwarunkowania klimatyczne, materiały, wydajność energetyczna czy technologie low-tech), jak i w wymiarze humanistycznym, w odniesieniu do lokalnych tradycji budowlanych.

Bogusz Modrzewski, Język i regionalna adaptacyjność architekturyPobierz

Architektoniczna moda

Rafał Mazur

DOI: 10.21858/msr.19.06

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł stanowi refleksję na temat mody w architekturze. Począwszy od jej zdefiniowania, przedstawiony został ambiwalentny charakter tego zjawiska, które towarzyszy procesowi projektowemu od początku cywilizacji. Na przykładach z ostatnich dziesięcioleci moda zostaje pokazana jako element wzbogacający rozwój architektury oraz jako element, który nierzadko przejmuje kontrolę nad wyobraźnią architektów.

Rafał Mazur, Architektoniczna modaPobierz

Aspekty bioniczne w poszukiwaniu systemów funkcjonalnych powierzchni strukturalnych

Wiesław Rokicki, Anna Nowak

DOI: 10.21858/msr.19.07

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W ślad za poszukiwaniami architektury eksperymentalnej następuje coraz bardziej widoczny przejaw przejścia od kształtowania konstrukcji biomimetycznej do biomorficznej. Formy, jakie przyjmują obiekty architektoniczne, przestają być inspirowane estetyką i kształtami występującymi w naturze. Kształtowanie nowych i niespotykanych form jest wynikiem naturalnych procesów formowania

Wiesław Rokicki, Anna Nowak, Aspekty bioniczne w poszukiwaniu systemów funkcjonalnych powierzchni strukturalnychPobierz

Pluralizm form i rozwiązań przestrzennych w polskiej architekturze sakralnej XX wieku (na przykładzie Archidiecezji Krakowskiej)

Joanna Gil-Mastalerczyk

DOI: 10.21858/msr.19.08

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono wyniki badań i analiz, dotyczących przemian stylistycznych architektury sakralnej, na przykładzie katolickich obiektów sakralnych wzniesionych na terenie Archidiecezji Krakowskiej w latach 70. i 80. XX wieku. Zwrócono uwagę na najważniejsze zagadnienia architektoniczne i kompozycyjne budowli sakralnych, realizowanych w zróżnicowanych sytuacjach przestrzennych oraz na tle zachodzących przemian społeczno-gospodarczo–politycznych.

Joanna Gil-Mastalerczyk, Pluralizm form i rozwiązań przestrzennych w polskiej architekturze sakralnej XX wieku (na przykładzie Archidiecezji Krakowskiej)Pobierz