O rewitalizacji na Mazowszu

Paulina Sikorska

DOI: 10.21858/msr.19.16

Nr woluminu: 19

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Usystematyzowanie zapisów dotyczących rewitalizacji, które nastąpiło w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wydanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dniu 3 lipca 2015 r. oraz w Ustawie o rewitalizacji z 9 października 2015 r., wprowadziło równocześnie dużą dezinformację wśród samorządów terytorialnych przyzwyczajonych do powierzchownego utożsamiania słowa „rewitalizacja” z remontem. Wyżej wskazane dokumenty określiły na nowo zasady, tryb przygotowania, prowadzenia i oceny procesu rewitalizacji, a także zawartość programów rewitalizacji. W związku tym wprowadzone zmiany zmusiły wszystkie samorządy realizujące lub planujące podjęcie procesu rewitalizacji na swoim terenie do weryfikacji dokumentów, które stanowią podstawę tego typu działań.