Przebieg procesu inwestycyjnego w budownictwie

Barbara Krupa

DOI: 10.21858/msr.43.03

Nr woluminu: 43

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Wielość uregulowań, brak spójności przepisów, ilość pozwoleń i opinii różnych organów, które inwestor musi uzyskać skutkują tym, że proces inwestycyjny w budownictwie jest długotrwały i obarczony ryzykiem niepowodzenia.
Celem artykułu jest przybliżenie obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie.