Notatka z 35. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 5. Konferencji OZE POWER, która odbyła się w dniach 7–8 kwietnia 2022 r.

Elżbieta Polak, Beata Wereda

DOI: 10.21858/msr.43.06

Nr woluminu: 43

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W kwietniu 2022 r. przedstawiciele MBPR wzięli udział w 35. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 5. Konferencji OZE POWER zorganizowanej w The Westin Warsaw Hotel. Celem uczestnictwa w tej dwudniowej konferencji było zdobycie wiedzy z zakresu transformacji energetycznej, rozwoju OZE, energetyki jądrowej oraz nowych technologii IT i cyberbezpieczeństwa w energetyce.

MSR_43_06 Elżbieta Polak, Beata Wereda, Notatka z 35. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 5. Konferencji OZE POWER, która odbyła się w dniach 7–8 kwietnia 2022 r.Pobierz

COVID-19 – czas na wnioski. Czy szczepienia są eksperymentem medycznym?

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.43.05

Nr woluminu: 43

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykuł jest: – przybliżenie czytelnikom wybranych aspektów prawnych dotyczących eksperymentów medycznych i badań klinicznych; – uświadomienie decydentom, że szczepienia przeciw COVID-19 stwarzają wrażenie eksperymentu medycznego.

MSR_43_05 Anna Wieczorek, COVID-19 – czas na wnioski. Czy szczepienia są eksperymentem medycznym?Pobierz

Badanie percepcji wewnątrzmiejskiego obszaru torfowo-bagiennego na przykładzie Zakola Wawerskiego

Szymon Jarosiński

DOI: 10.21858/msr.43.04

Nr woluminu: 43

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przedstawiana praca – z zakresu psychologii środowiskowej – dotyczy postrzegania przyrodniczo cennego obszaru Warszawy – Zakola Wawerskiego przez osoby mieszkające lub przebywające okresowo w jego okolicy. Zakole to jest unikatowym torfowiskiem, stanowiącym relikt po starorzeczu dużej rzeki, zlokalizowanym wewnątrz wielkiego miasta. Badanie miało charakter eksploracyjny względem rodzajów postrzegania tego Zakola, jego bagien i świata ożywionego, sposobów korzystania z niego, a także świadomości ich znaczenia w kontekście zachodzących zmian klimatu i działalności ludzkiej. Wyniki tej eksploracji pokazały, że większość badanych respondentów mieszkających w okolicy nie spędza czasu na tym terenie, nie rozmawia o nim i nie zwraca nań uwagi, tak jakby nie istniał. Przyczyny tego leżą, m.in., w ich subiektywnym poczuciu niskiej estetyki obszaru, co znacząco zmniejsza jego atrakcyjność. Drugim, istotnym wynikiem badania jest fakt, że mimo to, większość mieszkańców zapytanych wprost o ich ocenę Zakola, jest zadowolona z istniejącego w pobliżu obszaru względnie dzikiej przyrody. Cieszy ich zwłaszcza obecność tam zieleni i ptaków. Niewiele wiedzą o ważnej klimatycznej roli torfowisk, mokradeł i bagien, ale poinformowani o tym, wyrażają zadowolenie i wsparcie dla ochrony takich obszarów. Uzyskane wyniki eksploracji są zbieżne z istniejącymi zagranicznymi badaniami na podobny temat.

MSR_43_04 Szymon Jarosiński, Badanie percepcji wewnątrzmiejskiego obszaru torfowo-bagiennego na przykładzie Zakola WawerskiegoPobierz

Przebieg procesu inwestycyjnego w budownictwie

Barbara Krupa

DOI: 10.21858/msr.43.03

Nr woluminu: 43

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Wielość uregulowań, brak spójności przepisów, ilość pozwoleń i opinii różnych organów, które inwestor musi uzyskać skutkują tym, że proces inwestycyjny w budownictwie jest długotrwały i obarczony ryzykiem niepowodzenia.Celem artykułu jest przybliżenie obowiązujących w Polsce przepisów prawa dotyczących procesu inwestycyjnego w budownictwie.

MSR_43_03 Barbara Krupa, Przebieg procesu inwestycyjnego w budownictwiePobierz

Duoport lotniczy jako sposób efektywnego rozwoju infrastruktury lotniczej – doświadczenia międzynarodowe i krajowe

Tomasz Wardak

DOI: 10.21858/msr.43.01

Nr woluminu: 43

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Ekspansja linii niskokosztowych w ostatnich kilku dekadach znacząco wpłynęła na wymogi i kierunki rozwoju infrastruktury lotniczej, otwierając szanse rozwoju dla wielu lotnisk regionalnych i byłych lotnisk wojskowych. W drugiej fazie rozwoju linie niskokosztowe zwiększyły swoją obecność w głównych lotniskach. Model działania tanich linii ewoluuje, podobnie jak modele linii tradycyjnych i czarterowych. Za tymi zmianami podąża rozwój i zmiany w infrastrukturze lotniskowej. Modelowa infrastruktura przystosowana do obsługi linii niskokosztowych jest nakierowana na zmniejszenie kosztu i obsługi linii lotniczych oraz przyspieszenie czasu obsługi samolotów – jest zatem mniejsza i prostsza, pozbawiona niektórych elementów, np. rękawów w terminalach. Podobnie czas i komfort dojazdu do centrum aglomeracji nie jest tak istotny, jak w przypadku lotnisk obsługujących tradycyjne linie.

MSR_43_01 Tomasz Wardak, Duoport lotniczy jako sposób efektywnego rozwoju infrastruktury lotniczej – doświadczenia międzynarodowe i krajowePobierz

Proekologiczne działania Wód Polskich w miastach

Adam Kapler

DOI: 10.21858/msr.43.02

Nr woluminu: 43

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) to podmiot odpowiedzialny za krajową gospodarkę wodną w skali zlewni, dorzeczy oraz całego państwa, wykonujący prawa właściciela w stosunku do wód Skarbu Państwa.Zadaniem PGW Wody Polskie jest ochrona mieszkańców kraju przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami w celu ochrony zasobów wodnych, a także zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

MSR_43_02 Adam Kapler, Proekologiczne działania Wód Polskich w miastachPobierz