Projekt YouInHerit, Interreg Europa Środkowa 2014-2020

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: 10.21858/msr.26.08

Nr woluminu: 26

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Projekt YouInHerit jest finansowany ze środków Programu INTERREG Europa Środkowa 2014-2020. Odrodzenie starych zawodów i rzemiosł, które mogą utrzymać społeczności i uczynić je zrównoważonymi poprzez przyczynianie się do ich dobrobytu ekonomicznego, jest głównym przedmiotem projektu: stare piwnice winne na Węgrzech, warzelnie soli lub tradycyjne garncarstwo w Słowenii, browary w Polsce, stare łodzie we Włoszech lub gaje oliwne w Chorwacji są niezbędne dla lokalnej atrakcyjności i mogą być lepiej wykorzystane jako źródło życia dla ludzi.