Prawne i techniczne aspekty budowy i eksploatacji oczyszczalni indywidulanych

Krzysztof Wierzbicki, Andrzej Eymontt, Zenon Świgoń

DOI: 10.21858/msr.23.05

Nr woluminu: 23

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Budowa systemów kanalizacji sanitarnej w gminach jest dla nich coraz większym wyzwaniem ze względu na wysokie koszty ich budowy i wzrastający zakres innych nowych inwestycji infrastrukturalnych finansowanych przez samorządy. W miejsce zbiorczych systemów rozpoczęto od kilku lat budowę indywidualnych oczyszczalni, których np. w roku 2015 wykonano w Polsce około 200 tys. W budowanych oczyszczalniach, w wielu przypadkach, nie było możliwości kontroli jakości oczyszczanych ścieków ze względu na zastosowane technologie.