Analiza dotychczasowych prób lokalizacji elektroenergetycznej linii przesyłowej 400 kV Kozienice-Ołtarzew

Zbigniew Cieszkowski

DOI: 10.21858/msr.23.06

Nr woluminu: 23

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie uwarunkowań i dotychczasowych działań na rzecz ustalenia lokalizacji przesyłowej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć 400 kV Kozienice–Ołtarzew, stanowiącej istotny element warszawskiego pierścienia elektroenergetycznego i przyczyniającej się do zwiększenia niezawodności zaopatrzenia w energię elektryczną aglomeracji warszawskiej i znacznej części Mazowsza.