Poprawa dostępności drogowej a policentryczny układ sieci osadniczej Mazowsza

Tomasz Komornicki

DOI: 10.21858/msr.26.01

Nr woluminu: 26

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest ocena stopnia, w jakim zrealizowane projekty budowy dróg przyczyniły się do wzmocnienia policentrycznego wzorca polskiego regionu Mazowsza (województwo mazowieckie). Przeprowadzone badania mogą również umożliwić szersze rozważania na temat skuteczności polityki transportowej w kontekście najważniejszych celów polityki przestrzennej i spójności terytorialnej UE. Zakres przestrzenny badań obejmuje region Mazowsza, ale przeprowadzone analizy odnoszą się również do całego kraju. Przeprowadzona analiza miała charakter dynamiczny i dotyczy okresu od 2007 do 2017 roku.