Partycypacyjny model tworzenia programów rewitalizacji w Polsce

Dominika Hołuj, Paulina Legutko-Kobus

DOI: 10.21858/msr.26.02

Nr woluminu: 26

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Partycypacja jest niezbędnym elementem opracowywania i wdrażania programów rewitalizacji. Pozwala na prawidłowe zdiagnozowanie problemów i opracowanie projektów rewitalizacyjnych, które będą miały na celu ich rozwiązanie. Wprowadzenie w Polsce ustawy o rewitalizacji zobowiązało samorządy do aktywniejszego włączenia interesariuszy w proces przygotowania i realizacji programów rewitalizacji. Ustawa gwarantuje partycypację na każdym kluczowym etapie procesu. W obecnych polskich warunkach jest to zmiana w dobrym kierunku, gdyż w poprzednich perspektywach finansowych taka partycypacja nie zawsze była zapewniona.