Parki Paryża w przestrzeniach odzyskanych

Elżbieta Muszyńska, Krzysztof Muszyński

DOI: 10.21858/msr.28.09

Nr woluminu: 28

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Czym są tytułowe przestrzenie odzyskane? To fragmenty miast, które w ostatnich dekadach XX w. utraciły swą dawną funkcję, lub z różnych względów przestały spełniać wymagania tej funkcji przypisane. Uległy degradacji funkcjonalnej i przestrzennej, stając się bolesnymi ranami w tkance miasta, przestrzeniami pozbawionymi życia. Wymagają więc zagojenia i rewitalizacji. Problem ten dotyczy przede wszystkim obszarów poprzemysłowych, ale także powojskowych i pokolejowych.