Organizacje pozarządowe wobec nowych wyzwań rozwoju regionalnego Mazowsza

Małgorzata Dąbrowska

DOI: 10.21858/msr.29.05

Nr woluminu: 29

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Aktywność obywatelska jest jednym z głównych czynników endogenicznego rozwoju społecznego oraz instrumentem wielosektorowej polityki społecznej. Sektor pozarządowy jest podstawowym filarem społeczeństwa obywatelskiego. Funkcjonowanie sektora pozarządowego znacząco zmienia warunki życia ludności w lokalnej skali, szczególnie w odniesieniu do grup zmarginalizowanych bądź marginalizacją zagrożonych.