Filozofia Zrównoważonego Rozwoju XXII Konferencja naukowa – 22 listopada 2018 r. – Sprawozdanie z konferencji

Paulina Legutko-Kobus

DOI: 10.21858/msr.28.10

Nr woluminu: 28

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Zrównoważony rozwój (ZR), czyli koncepcja rozwoju społeczno-gospodarczego uwzględniającego aspekty ekologiczne od lat 80. XX wieku uznawana jest za paradygmat rozwoju tak globalnego, jak i lokalnego. Jednym z głównych założeń ZR jest zasada sprawiedliwości wewnątrz- i międzygeneracyjnej, zakładająca, że sposób gospodarowania (korzystania z dóbr) uwzględnia potrzeby wszystkich ludzi współcześnie żyjących, równocześnie nie umniejszając możliwości (szans) zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń (często przywoływanym mottem koncepcji ZR jest stwierdzenie, że Ziemi nie otrzymaliśmy od naszych ojców, pożyczyliśmy ją od naszych wnuków).