W kontekście 100-lecia niepodległości Polski Mazowsze i jego gospodarka: od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej Część pierwsza: Druga Rzeczpospolita

Cecylia Leszczyńska

DOI: 10.21858/msr.29.01

Nr woluminu: 29

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część opracowania dotyczącego gospodarki Mazowsza na przestrzeni minionego stulecia. Przedstawia procesy i zjawiska, które ukształtowały i zdeterminowały strukturę gospodarki regionu w okresie Drugiej Rzeczypospolitej ze wskazaniem historycznego dziedzictwa, w szczególności procesów industrializacyjno-modernizacyjnych z końca XIX w., które miały fundamentalny wpływ na strukturę gospodarki Mazowsza w okresie międzywojennym.

Cecylia Leszczyńska, W kontekście 100-lecia niepodległości Polski Mazowsze i jego gospodarka: od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej Część pierwsza: Druga RzeczpospolitaPobierz

Innowacyjne rozwiązania finansowe dla inteligentnego rozwoju miast

Krzysztof Waśniewski, Miron Maicki

DOI: 10.21858/msr.29.02

Nr woluminu: 29

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań nad zmianami społeczno-ekonomicznymi w polskich miastach w kontekście wyzwań związanych ze zmianami technologicznymi. Metody klasycznej analizy ekonometrycznej połączono w artykule z zastosowaniem sieci neuronalnej dla zidentyfikowania prawidłowości rozwojowych w siedmiu dużych polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi i Kielcach.

Krzysztof Waśniewski, Miron Maicki, Innowacyjne rozwiązania finansowe dla inteligentnego rozwoju miastPobierz

Rodzinne ogrody działkowe w Warszawie Tradycja i współczesność

Anna Pawlikowska-Piechotka

DOI: 10.21858/msr.29.03

Nr woluminu: 29

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Ogrody działkowe pojawiły się w Europie blisko dwieście lat temu, w Polsce są obecne od ponad stu lat. Na terenie kraju jest obecnie około 5 tysięcy rodzinnych ogrodów działkowych, w których wytyczono prawie milion indywidualnych działek. Zatem szacuje się, że z dobrodziejstw wypoczynku na tych zielonych terenach o wysokiej jakości środowiska korzystają miliony Polaków, rodziny działkowiczów, ich znajomi oraz mieszkańcy okolicznych zespołów mieszkaniowych.

Anna Pawlikowska-Piechotka, Rodzinne ogrody działkowe w Warszawie Tradycja i współczesnośćPobierz

Architektura eksperymentalna w strukturach miejskich według ARCHItektonicznych teleGRAMÓW

Arkadiusz Sarlej

DOI: 10.21858/msr.29.04

Nr woluminu: 29

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł stara się wskazać przyczyny rozwoju architektury eksperymentalnej w drugiej połowie XX wieku. W tym czasie (po 1950) możemy zaobserwować bardzo dużą aktywność architektów i artystów poprzez projekty dotyczące życia i odczuć związanych z byciem tu i teraz, a także w dużej mierze w przyszłości.

Arkadiusz Sarlej, Architektura eksperymentalna w strukturach miejskich według ARCHItektonicznych teleGRAMÓWPobierz

Organizacje pozarządowe wobec nowych wyzwań rozwoju regionalnego Mazowsza

Małgorzata Dąbrowska

DOI: 10.21858/msr.29.05

Nr woluminu: 29

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Aktywność obywatelska jest jednym z głównych czynników endogenicznego rozwoju społecznego oraz instrumentem wielosektorowej polityki społecznej. Sektor pozarządowy jest podstawowym filarem społeczeństwa obywatelskiego. Funkcjonowanie sektora pozarządowego znacząco zmienia warunki życia ludności w lokalnej skali, szczególnie w odniesieniu do grup zmarginalizowanych bądź marginalizacją zagrożonych.

Małgorzata Dąbrowska, Organizacje pozarządowe wobec nowych wyzwań rozwoju regionalnego Mazowsza. Studium rozwoju sektora NGO w RadomiuPobierz

Przegląd działań wybranych, sieciowych produktów turystycznych subregionu siedleckiego

Barbara Dymna

DOI: 10.21858/msr.29.06

Nr woluminu: 29

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W latach 2011–2013 Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (MROT) wraz z interesariuszami rynku turystycznego, realizując projekt Podnoszenie konkurencyjności turystycznej Mazowsza poprzez wdrażanie sieciowych produktów turystycznych, opracowała i skomercjalizowała 16 takich ofert turystycznych.

Barbara Dymna, Przegląd działań wybranych, sieciowych produktów turystycznych subregionu siedleckiegoPobierz

Działalność Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego na rzecz rozwoju województwa mazowieckiego – efekty w subregionie siedleckim

Urszula Gadomska

DOI: 10.21858/msr.29.07

Nr woluminu: 29

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł przedstawia wybrane zadania Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego (MBPR), których realizacja miała znaczący wpływ na rozwój subregionu siedleckiego. Biuro od 20 lat realizuje obowiązki samorządu Województwa Mazowieckiego w zakresie polityki rozwoju i zagospodarowania przestrzennego.

Urszula Gadomska, Działalność Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego na rzecz rozwoju województwa mazowieckiego – efekty w subregionie siedleckimPobierz

Projekty Samorządowe

Redakcja Mazowsze Studia Regionalne

DOI: brak

Nr woluminu: 29

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł omawia najciekawsze polskie inwestycje samorządowe w latach 1999-2019. Są to m.in. Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik), Budowa mostu na Wiśle w miejscowości Kamień wraz z budową dróg dojazdowych do mostu, czy Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Projekty SamorządowePobierz

Podstawy wolności narodu w nauczaniu Jana Pawła II

Ks. Zdzisław Struzik

DOI: 10.21858/msr.29.08

Nr woluminu: 29

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Budowanie więzi społecznych pomiędzy narodami i pomiędzy naturalnymi związkami realizowanymi na różnych poziomach życia, takich jak: rodzina, szkoła, miasto i wieś oraz państwo, w którym zamieszkuje dany naród, wymaga przyjęcia podstawowych wartości moralnych, a szczególnie wolności.

Ks. Zdzisław Struzik, Podstawy wolności narodu w nauczaniu Jana Pawła IIPobierz