Ocena środowiskowa i ekonomiczna instalacji kogeneracyjnej opartej na biomasie: Polskie studium przypadku

Mateusz Świerzewski, Paweł Gładysz

DOI: 10.21858/msr.22.07

Nr woluminu: 22

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest przedstawienie wyników oceny energetycznej, ekonomicznej i środowiskowej jednostek kogeneracyjnych opalanych biomasą (BCHP) współpracujących z systemem ciepłowniczym. Modele matematyczne obu rozważanych jednostek BCHP (z turbiną przeciwprężną i upustowo-kondensacyjną) zostały opracowane i zweryfikowane z danymi z komercyjnie dostępnych jednostek kogeneracyjnych.