Syndrom NIMBY jako wyzwanie dla jednostek samorządu terytorialnego

Maria Bednarek-Szczepańska, Karolina Dmochowska-Dudek

DOI: 10.21858/msr.21.08

Nr woluminu: 21

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia problematyki konfliktów typu NIMBY. Są to konflikty wynikające z opozycji społeczności lokalnych wobec lokalizacji, w okolicy ich miejsca zamieszkania, inwestycji, postrzeganych przez nie za uciążliwe. Przedstawiono przestrzenny obraz występowania konfliktów w Polsce (z wyłączeniem dużych i średnich miast), będący wynikiem kwerendy archiwów prasowych (prasy regionalnej i lokalnej) przeprowadzonej dla okresu styczeń 2007 – marzec 2014.