Nowe podejścia statystyczne w analizie systemowej regionalnych, wewnątrzregionalnych i międzyregionalnych czynników rozwoju

Jan Grzegorek, Andrzej P. Wierzbicki

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł rozpoczyna się od kwestii szacowania luki dwoistości – różnic w rozwoju mierzonych w latach pomiędzy zróżnicowanymi powiatami – na Mazowszu, przyjmując za podstawowy wskaźnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego liczbę pracowni komputerowych przypadających na szkołę podstawową lub gimnazjum. Opiera się to na klasycznym podejściu statystycznym polegającym na szacowaniu parametrów krzywych logistycznych. Okazuje się, że luki te wynoszą do 16-17 lat – co oznacza bardzo duże różnice w rozwoju nawet pomiędzy sąsiadującymi powiatami.