Wpływ Internetu i technologii informacyjnych na rozwój Mazowsza

Monika Łazowska, Jerzy Pietrasz, Wojciech Rzucek, Andrzej P. Wierzbicki, Beata Ziewiec

DOI: brak

Nr woluminu: 3

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule omówiono wybrane aspekty wpływu Internetu i technologii informacyjnych na rozwój województwa mazowieckiego. Wybraliśmy cztery takie aspekty, zazwyczaj nie omawiane szczegółowo. Aspekty te to: wpływ społecznej wiedzy o technologiach informacyjnych na wykorzystanie tych technologii, a tym samym na rozwój społeczno-gospodarczy; kulturowe skutki korzystania z Internetu; wpływ Internetu na sport i turystykę; wykorzystanie technologii informacyjnych w systemach kontroli jakości i ich wpływ na konkurencyjność gospodarki.