Niechciane dziedzictwo i jego potencjał kulturowy. Wartości architektury modernistycznej z czasów PRL-u

Błażej Ciarkowski

DOI: 10.21858/msr.22.05

Nr woluminu: 22

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest analiza substancji polskiej powojennej architektury modernistycznej, ich znaczeń w momencie ich powstania oraz sposobu, w jaki architektura ta jest rozumiana współcześnie. Zmiana w odbiorze spuścizny po nowoczesnych konstrukcji wzniesionych w czasach PRL-u jest zestawiona z teoriami wartości zabytków oraz teorią postmodernizmu. zabytków i teorią postpamięci.