Kurpiowszczyzna – dominujące zmiany w krajobrazie pod wpływem czynników społeczno–ekonomicznych w okresie transformacji ustrojowej

Agnieszka Starzyk

DOI: 10.21858/msr.40.03

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kurpiowszczyzna to jeden z ciekawszych regionów etnograficznych, z ośrodkiem oryginalnej, świetnie zachowanej i pieczołowicie kultywowanej kultury ludowej Kurpiów. Obraz wsi kurpiowskiej jest wynikiem wielowiekowych działań człowieka. Na przestrzeni stuleci następowały przekształcenia krajobrazu, oparte na przystosowywaniu środowiska przyrodniczego do uprawy ziemi i stopniowym zakładaniu siedzib ludzkich, które dały obraz współczesny.