Gospodarka odpadami. Odpady medyczne

Anna Wieczorek, Maciej Siekierski

DOI: 10.21858/msr.40.01

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł jest kolejnym z serii artykułów poświęconych gospodarce odpadami autorstwa A. Wieczorek i M. Siekierskiego. Przyczynkiem do jego napisania stała się pandemia COVID-19. Autorzy zwracają uwagę na jedną z jej licznych negatywnych konsekwencji, o której jak do tej pory się nie mówi – zwiększenie ilość odpadów, w tym odpadów medycznych, w stosunku do stanu z 2019 r.

Anna Wieczorek, Maciej Siekierski, Gospodarka odpadami. Odpady medycznePobierz

Kierunki rozwoju energetyki w województwie mazowieckim w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej

Beata Wereda, Elżbieta Polak

DOI: 10.21858/msr.40.02

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule omówiono problematykę zaopatrzenia województwa mazowieckiego w energię i paliwa, w tym systemy energetyczne funkcjonujące w regionie, a także przeanalizowano zmiany, które zaszły w przedmiotowym sektorze w latach 2010–2020 (w przypadku braku danych przyjęto krótsze okresy) oraz zamierzenia rozwojowe, określone w planach przedsiębiorstw energetycznych i tzw. specustawach energetycznych: ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (specustawie gazowej), ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (specustawie przesyłowej) oraz ustawie z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (specustawie naftowej).

Beata Wereda, Elżbieta Polak, Kierunki rozwoju energetyki w województwie mazowieckim w kontkście polityki klimatyczno-energetycznej Unii EuropejskiejPobierz

Kurpiowszczyzna – dominujące zmiany w krajobrazie pod wpływem czynników społeczno–ekonomicznych w okresie transformacji ustrojowej

Agnieszka Starzyk

DOI: 10.21858/msr.40.03

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kurpiowszczyzna to jeden z ciekawszych regionów etnograficznych, z ośrodkiem oryginalnej, świetnie zachowanej i pieczołowicie kultywowanej kultury ludowej Kurpiów. Obraz wsi kurpiowskiej jest wynikiem wielowiekowych działań człowieka. Na przestrzeni stuleci następowały przekształcenia krajobrazu, oparte na przystosowywaniu środowiska przyrodniczego do uprawy ziemi i stopniowym zakładaniu siedzib ludzkich, które dały obraz współczesny.

Agnieszka Starzyk, Kurpiowszczyzna – dominujące zmiany w krajobrazie pod wpływem czynników społeczno–ekonomicznych w okresie trasformacji ustrojowejPobierz

Aktywność społeczna w kształtowaniu budżetu obywatelskiego

Małgorzata Dąbrowska

DOI: 10.21858/msr.40.04

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W społeczeństwie obywatelskim, samorządność jako forma organizacji społecznej zajmuje jedną z centralnych pozycji. Warunkiem realizacji misji rozwojowej samorządu jest uczestnictwo obywateli i ich współodpowiedzialność za kształt lokalnego życia społecznego. Ostatnio coraz popularniejszą formą partycypacji staje się budżet obywatelski, powodujący bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji dotyczących wyboru zakresu zadań publicznych w ramach wyznaczonej puli środków i przejęcia części odpowiedzialności.

Małgorzata Dąbrowska, Aktywność społeczna w kształtowaniu budżetu obywatelskiegoPobierz

Samorząd terytorialny a „strefy wolne od LGBT”

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.40.05

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kilkadziesiąt samorządów terytorialnych – rad gmin i powiatów oraz sejmików województw podjęło uchwały i deklaracje w sprawie sprzeciwu wobec ideologii LGBT. Twórcy tych dokumentów podkreślali chęć ochrony rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz obronę systemu oświaty przed propagandą/ideologią LGBT. Przeciwnicy ostrzegali przed stygmatyzacją osób nieheteronormatywnych. Wytyczną dla powyższych dokumentów stała się upubliczniona w 2019 r. „Samorządowa Karta Praw Rodzin”.

Anna Wieczorek, Samorząd terytorialny a „strefy wolne od LGBT”Pobierz

Pierwsza monograficzna wystawa o Stanisławie Walasiewicz w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie

Marzena Jaworska

DOI: 10.21858/msr.40.06

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Stanisława Walasiewicz (1911–1980), w Ameryce znana jako Stella Walsh, należała do największych gwiazd kobiecej lekkoatletyki na świecie w okresie międzywojennym. Była kobietą-teamem, zdolną w pojedynkę niemal wygrywać z reprezentacjami niejednego kraju. Od pierwszego startu na ziemi polskiej zdobyła serca kibiców, wykazując klasę przewyższającą wszystko, co dotychczas można było oglądać w Polsce w biegach krótkich, skokach, a nawet w rzutach. Chociaż od dziecka mieszkała w dalekim Cleveland w stanie Ohio, to przez całe życie reprezentowała barwy polskie, przysparzając swojej ojczyźnie wiele splendoru.

Marzena Jaworska, Pierwsza monograficzna wystawa o Stanisławie Walasiewicz w Muzeum Sportu i Turystyki w WarszawiePobierz

Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z Laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych (CENAGIS)

Dariusz Gotlib

DOI: 10.21858/msr.40.07

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W grudniu 2018 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz JM Rektor Politechniki Warszawskiej podpisali umowę na realizację przedsięwzięcia pn. „Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z Laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych (CENAGIS)”. Obecnie stworzone Centrum rozpoczyna zaplanowaną działalność. Projekt otrzymał unijne dofinansowanie w ramach konkursu nr RPMA.01.01.00-IP.01-14-061/17 z Działania 1.1 Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych, typ projektów: „Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

Dariusz Gotlib, Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z Laboratoriami Testowania/Certyfikacji Produktów Geomatycznych (CENAGIS)Pobierz