Aktywność społeczna w kształtowaniu budżetu obywatelskiego

Małgorzata Dąbrowska

DOI: 10.21858/msr.40.04

Nr woluminu: 40

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W społeczeństwie obywatelskim, samorządność jako forma organizacji społecznej zajmuje jedną z centralnych pozycji. Warunkiem realizacji misji rozwojowej samorządu jest uczestnictwo obywateli i ich współodpowiedzialność za kształt lokalnego życia społecznego. Ostatnio coraz popularniejszą formą partycypacji staje się budżet obywatelski, powodujący bezpośrednie zaangażowanie mieszkańców w proces podejmowania decyzji dotyczących wyboru zakresu zadań publicznych w ramach wyznaczonej puli środków i przejęcia części odpowiedzialności.