Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Podstawowe akty prawa i dokumenty mające wpływ na przestrzeń

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.35.07

Nr woluminu: 35

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Autor uważa, że jednym z głównych czynników powodujących chaos w przestrzeni Polski jest zły system prawny: nadmiar aktów prawa i brak jednoznaczności ich ustaleń. Artykuł zawiera wykaz i krótki opis podstawowych uchwał – dokumentów i aktów prawa miejscowego, mających wpływ na kształtowanie przestrzeni kraju, poszczególnych województw, powiatów i gmin oraz wykaz kluczowych ustaw, które są podstawą do podejmowania powyższych uchwał.