W kontekście 100-lecia niepodległości. Mazowsze i jego gospodarka: od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej.

Cecylia Leszczyńska

DOI: 10.21858/msr.35.01

Nr woluminu: 35

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Niniejszy artykuł stanowi drugą część opracowania dotyczącego gospodarki Mazowsza na przestrzeni minionego stulecia. Przedstawia procesy i zjawiska, które ukształtowały strukturę gospodarki regionu w drugiej połowie XX w., a więc w okresie Polski Ludowej (lata 1945–1989) oraz Rzeczypospolitej Polskiej (1990–2018).

Cecylia Leszczyńska, W kontekście 100-lecia niepodległości. Mazowsze i jego gospodarka: od Drugiej do Trzeciej Rzeczypospolitej. Część druga: Okres 1945–2018: Polska Ludowa i Trzecia RzeczpospolitaPobierz

Historyczne obiekty sportowe Warszawy jako walor turystyki współczesnej. Część druga: po zakończeniu II wojny światowej

Anna Pawlikowska-Piechotka, Maciej Piechotka

DOI: 10.21858/msr.35.02

Nr woluminu: 35

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Zaprezentowane w części pierwszej i drugiej artykułu warszawskie historyczne obiekty sportowe, z których najstarsze przetrwałe liczą sobie ponad 200 lat – stanowią istotny czynnik więzi społecznej. Zabytkowa architektura sportowa, tak jak i inne gmachy publiczne o walorach historycznych, są ponadto wizualnym spoiwem między tradycyjną tkanką miasta a współczesnością.

Anna Pawlikowska-Piechotka, Maciej Piechotka, Historyczne obiekty sportowe Warszawy jako walor turystyki współczesnej. Część druga: po zakończeniu II wojny światowejPobierz

Zmiany w krajobrazie rolniczym Mazowsza i ich wpływ na wartości wypoczynkowe krajobrazu wynikające z obecności ptaków kurowatych (Phasianidae)

Karolina Pietrzykowska, Jerzy Wojtatowicz

DOI: 10.21858/msr.35.03

Nr woluminu: 35

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule podjęto się próby ukazania jak działania na poziomie planistycznym i gospodarki rolnej wpływają na wartości wypoczynkowe krajobrazu, wynikające z zachowania ptaków kurowatych. Cel ten zrealizowano na przykładzie trzech gatunków związanych z agrocenozami: kuropatwy, przepiórki i bażanta. W szczególności uwzględniono dostępność pokarmu i siedlisko ich życia. Dokonano analizy zmian i ich przyczyn w kontekście zarówno Polski, jak i Mazowsza.

Karolina Pietrzykowska, Jerzy Wojtatowicz, Zmiany w krajobrazie rolniczym Mazowsza i ich wpływ na wartości wypoczynkowe krajobrazu wynikające z obecności ptaków kurowatych (Phasianidae)Pobierz

Kurpiowszczyzna w badaniach naukowych. Cykl: Kurpiowszczyzna. Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Agnieszka Starzyk

DOI: 10.21858/msr.35.04

Nr woluminu: 35

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kurpiowszczyzna to jeden z ciekawszych regionów etnograficznych, z ośrodkiem oryginalnej, świetnie zachowanej i pieczołowicie kultywowanej kultury ludowej Kurpiów. Obraz wsi kurpiowskiej jest wynikiem wielowiekowych działań człowieka. Na przestrzeni stuleci następowały przekształcenia krajobrazu, oparte na przystosowywaniu środowiska przyrodniczego do uprawy ziemi i stopniowym zakładaniu siedzib ludzkich, które dały obraz współczesny.

Agnieszka Starzyk, Kurpiowszczyzna w badaniach naukowych. Cykl: Kurpiowszczyzna. Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii EuropejskiejPobierz

Odpowiedzialność za zobowiązania prowadzących działalność architektoniczną w formie spółek według obowiązujących przepisów

Wanda Misiak

DOI: 10.21858/msr.35.05

Nr woluminu: 35

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Działalność architektoniczna podlega tym samym regułom, co inny rodzaj działalności gospodarczej. Sposób jej zorganizowania decyduje o sposobie odpowiedzialności za zobowiązania powstające w trakcie działalności. Dla działalności architektonicznej najlepszą formą jest spółka partnerska. Wykonujący tę działalność mogą prowadzić ją w innych formach, a mianowicie spółek osobowych innego rodzaju niż spółka partnerska i spółkach kapitałowych.

Wanda Misiak, Odpowiedzialność za zobowiązania prowadzących działalność architektoniczną w formie spółek według obowiązujących przepisówPobierz

Model Rehna-Meidnera i jego rola w polityce gospodarczej Szwecji

Marta Sawer

DOI: 10.21858/msr.35.06

Nr woluminu: 35

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest przedstawienie szwedzkiego modelu polityki gospodarczej i płacowej RehnaMeidnera, powodów jego powstania, jego cech, a także przyczyn zmian polityki gospodarczej Szwecji po kilkudziesięciu latach. Model ten, stworzony przez dwóch szwedzkich ekonomistów w 1951 r., stanowił podstawę polityki ekonomicznej przez kolejne dekady.

Marta Sawer, Model Rehna-Meidnera i jego rola w polityce gospodarczej SzwecjiPobierz

Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Podstawowe akty prawa i dokumenty mające wpływ na przestrzeń

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.35.07

Nr woluminu: 35

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Autor uważa, że jednym z głównych czynników powodujących chaos w przestrzeni Polski jest zły system prawny: nadmiar aktów prawa i brak jednoznaczności ich ustaleń. Artykuł zawiera wykaz i krótki opis podstawowych uchwał – dokumentów i aktów prawa miejscowego, mających wpływ na kształtowanie przestrzeni kraju, poszczególnych województw, powiatów i gmin oraz wykaz kluczowych ustaw, które są podstawą do podejmowania powyższych uchwał.

Anna Wieczorek, Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Podstawowe akty prawa i dokumenty mające wpływ na przestrzeń Polski, poszczególnych województw, powiatów i gminPobierz

Województwo Mazowieckie na Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2020–13.10.2020 r. – Sprawozdanie z wideokonferencji

Maciej Sulmicki

DOI: 10.21858/msr.35.08

Nr woluminu: 35

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Europejski Tydzień Regionów i Miast (ETRiM, dawniej: OpenDays) to największe wydarzenie w Europie dotyczące polityki regionalnej. Od 2003 roku każdej jesieni w Brukseli gromadziły się tysiące osób zainteresowanych problematyką rozwoju regionalnego i w nią zaangażowanych. W 2020 roku osiemnasta edycja ETRiM miała szczególny charakter ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Maciej Sulmicki, Województwo Mazowieckie na Europejskim Tygodniu Regionów i Miast 2020–13.10.2020 r. – Sprawozdanie z wideokonferencjiPobierz