Gospodarka odpadami. Instalacje i urządzenia do przetwarzania odpadów

Anna Wieczorek, Maciej Siekierski

DOI: 10.21858/msr.36.02

Nr woluminu: 36

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Gospodarka odpadami, to skomplikowany proces, który w największym skrócie można scharakteryzować jako wytwarzanie odpadów oraz gospodarowanie odpadami. Kluczowe znaczenie w gospodarowaniu odpadami ma ich przetwarzanie. Do przetwarzania odpadów – odzysku i unieszkodliwiania – niezbędne są odpowiednie instalacje oraz urządzenia, których przytłaczająca większość to inwestycje celu publicznego, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.