Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zakres stanowienia

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.37.02

Nr woluminu: 37

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Prawo, to jeden z czynników wpływających w istotny sposób na jakość przestrzeni. Artykuł jest kolejnym z serii artykułów o systemie kształtowania przestrzeni w Polsce i pierwszym z trzech dotyczących zakresu stanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W sposób ogólny odnosi się do całości tego zakresu.