Kryzysy jako impulsy zmian systemów społeczno-gospodarczych

Elżbieta Mączyńska

DOI: 10.21858/msr.37.01

Nr woluminu: 37

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przedstawione w tym eseju analizy ukierunkowane są na identyfikowanie potencjalnych, kierunków racjonalizacji systemów społeczno-gospodarczych, służących nie tylko przeciwdziałaniu kryzysowym destrukcjom, lecz przede wszystkim charakterystycznej obecnie globalnej kryzysogenności. O konieczności poszukiwań racjonalizujących rozwiązań przekonuje nie tylko kryzys, jaki ogarnia świat w związku z pandemią COVID-19 i który obnaża systemowe dysfunkcje gospodarki globalnej. Przekonuje o tym także charakterystyczna dla współczesnego świata i występująca już przed pandemią, multiplikacja kryzysowa, czyli nakładanie się na siebie różnych kryzysów, co tworzy specyficzną, zagęszczającą się kryzysową sieć.

Elżbieta Mączyńska, Kryzysy jako impulsy zmian systemów społeczno-gospodarczychPobierz

Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zakres stanowienia

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.37.02

Nr woluminu: 37

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Prawo, to jeden z czynników wpływających w istotny sposób na jakość przestrzeni. Artykuł jest kolejnym z serii artykułów o systemie kształtowania przestrzeni w Polsce i pierwszym z trzech dotyczących zakresu stanowienia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W sposób ogólny odnosi się do całości tego zakresu.

Anna Wieczorek, Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zakres stanowieniaPobierz

Wielosektorowa współpraca w kreowaniu rozwoju regionalnego województwa mazowieckiego

Maria Gagacka

DOI: 10.21858/msr.37.03

Nr woluminu: 37

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Dążenia rozwojowe współczesnych społeczeństw nierzadko mają konfliktowy charakter. Kreowanie wizji rozwoju wobec zderzania się z doraźnymi celami ekonomicznymi zarówno na poziomie polityk publicznych, jak i interesów poszczególnych jednostek i grup społecznych stwarza coraz większe trudności.

Maria Gagacka, Wielosektorowa współpraca w kreowaniu rozwoju regionalnego województwa mazowieckiegoPobierz

Kurpiowszczyzna – zarys kształtowania funkcji osadniczo-rolniczych i krajobrazu Cykl: Kurpiowszczyzna. Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Agnieszka Starzyk

DOI: 10.21858/msr.37.04

Nr woluminu: 37

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kurpiowszczyzna to jeden z ciekawszych regionów etnograficznych, z ośrodkiem oryginalnej, świetnie zachowanej i pieczołowicie kultywowanej kultury ludowej Kurpiów. Obraz wsi kurpiowskiej jest wynikiem wielowiekowych działań człowieka. Na przestrzeni stuleci następowały przekształcenia krajobrazu, oparte na przystosowywaniu środowiska przyrodniczego do uprawy ziemi i stopniowym zakładaniu siedzib ludzkich, które dały obraz współczesny.

Agnieszka Starzyk, Kurpiowszczyzna – zarys kształtowania funkcji osadniczo-rolniczych i krajobrazu Cykl: Kurpiowszczyzna. Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii EuropejskiejPobierz

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – nowoczesna uczelnia z tradycją

Ks. Rafał Bednarczyk

DOI: 10.21858/msr.37.05

Nr woluminu: 37

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest jednym z młodszych uniwersytetów w Polsce. Jest to uczelnia państwowa, jednak posiada wyraźną tożsamość katolicką. Wynika to z faktu, że uniwersytet ten został powołany na bazie Akademii Teologii Katolickiej, będącej spadkobierczynią warszawskiej teologii akademickiej, związanej z powstałym w 1816 r. Uniwersytetem Warszawskim.

Ks. Rafał Bednarczyk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – nowoczesna uczelnia z tradycjąPobierz

Wybrane aspekty atrakcyjności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości w miastach powiatowych subregionu siedleckiego w latach 2010–2019

Agata Kucharska, Dariusz Piwowarczyk

DOI: 10.21858/msr.37.06

Nr woluminu: 37

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przeanalizowano wybrane elementy atrakcyjności gospodarczej miast powiatowych subregionu siedleckiego, rozumianego jako podregion statystyczny NUTS 3 siedlecki, położonego we wschodniej części województwa mazowieckiego. W ramach analizy scharakteryzowano najważniejsze uwarunkowania rozwoju gospodarczego tych miast, z uwzględnieniem powiązań komunikacyjnych i wyznaczonych terenów inwestycyjnych, a także najważniejsze aspekty działalności gospodarczej w przedmiotowych miastach, w tym największe przedsiębiorstwa oraz główne specjalizacje gospodarcze.

Agata Kucharska, Dariusz Piwowarczyk, Wybrane aspekty atrakcyjności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości w miastach powiatowych subregionu siedleckiego w latach 2010–2019Pobierz

Jubileusz 65 lat działalności pływalni w Pałacu Młodzieży w Warszawie

Bartłomiej Krynicki, Anna Pawlikowska-Piechotka

DOI: 10.21858/msr.37.07

Nr woluminu: 37

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Pałac Młodzieży w Warszawie został oddany do użytku 65 lat temu, w kwietniu 1955 r., jako część gmachu Pałacu Kultury i Nauki, wzniesionego w stylu socrealizmu. Był wówczas niezwykłą atrakcją, oferując dzieciom nieosiągalne gdzie indziej możliwości rozwoju pasji i zainteresowań. Na przykład, kryta pływalnia w Pałacu Młodzieży była i jest nadal jedyną pływalnią w województwie mazowieckim, na której jest możliwe uprawianie skoków do wody. Jest to jednocześnie jedna z kilku pływalni w Polsce, na której można uprawiać tę dyscyplinę w pełnym zakresie konkurencji przez cały rok.

Bartłomiej Krynicki, Anna Pawlikowska-Piechotka, Jubileusz 65 lat działalności pływalni w Pałacu Młodzieży w WarszawiePobierz

„Polski Ład” – czy ułatwi realizację budynków jednorodzinnych?

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.37.08

Nr woluminu: 37

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W sobotę 15 maja 2021 r. Rząd zaprezentował dokument pt. „Polski Ład”. Zapowiedziano szereg ułatwień w uzyskiwaniu własnego dachu nad głową. Przykładowo „realizacja budynków jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 będzie możliwa bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, a jedynie na podstawie zgłoszenia” [„Polski Ład”, s. 66].

Anna Wieczorek, „Polski Ład” – czy ułatwi realizację budynków jednorodzinnych?Pobierz

Spółka autorska MiK Piechotkowie

Michał Piechotka, Maciej Piechotka

DOI: 10.21858/msr.37.09

Nr woluminu: 37

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Maria Kazimiera Piechotka z d. Huber ur. 12 lipca 1920 r. w Krakowie; zm. 28 listopada 2020 r. w Warszawie. Dzieciństwo i młodość spędziła w Tarnowie. Chodziła do szkoły ss. Urszulanek. Należała do harcerstwa. Maturę zdała w 1938 r., w tym samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Michał Piechotka, Maciej Piechotka, Spółka autorska MiK PiechotkowiePobierz