Gospodarka odpadami. Termiczne przekształcanie odpadów – spalarnie i współspalarnie

Maciej Siekierski, Karolina Majewska, Sławomir Podsiadło

DOI: 10.21858/msr.38.02

Nr woluminu: 38

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Gospodarka odpadami jest szeregiem procesów związanych z wytwarzaniem, zbieraniem i nadzorem odpadów, z czego kluczową rolę pełni ich przetwarzanie. Obejmuje także zagadnienia związane z postępowaniem z miejscami ich unieszkodliwienia. Obecnie, jest to jedno z najważniejszych zagadnień dotyczących współczesnej cywilizacji w związku z narastającym problemem zanieczyszczenia środowiska. Artykuł jest kolejnym z serii artykułów poświęconych gospodarce odpadami [Wieczorek, Siekierski 2020].