Kształtowanie i ocena jakości preparatów do czyszczenia z udziałem surowców wtórnych

Emilia Klimaszewska

DOI: brak

Nr woluminu: 13

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu było określenie możliwości zastosowania w preparatach do czyszczenia twardych powierzchniowych, innowacyjnych surowców, warunkujących wysoką jakość produktu finalnego oraz dobór wyróżników jakości charakteryzujących środki czystości. Na podstawie doniesień z literatury, analizy rynku, doświadczeń własnych dokonano wyboru surowców do trzech rodzajów preparatów czyszczących: past, mleczek i proszków.