Od Redaktora Naczelnego

Zbigniew Strzelecki

DOI: brak

Nr woluminu: 13

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Szanowni Państwo, w grudniu bieżącego roku mija pięć lat od ukazania się pierwszego numeru naszego pisma. Jak pewnie zwrócili Państwo uwagę, trzymacie w rękach już 13 numer MAZOWSZE Studia Regionalne. Dbamy o to, aby nasz półrocznik ukazywał się nie tylko regularnie, ale także o to, by zwiększyć częstotliwość jego wydawania. Docelowo chcielibyśmy, aby stał się on kwartalnikiem.

Od Redaktora NaczelnegoPobierz

Nowe trendy w polityce przemysłowej Unii Europejskiej

Andrzej Karpiński

DOI: brak

Nr woluminu: 13

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Przyspieszenie zmian w strukturze przemysłu jest wynikiem obecnego kryzysu globalnego. Modernizacje te mogą w jakimś stopniu zastępować brak ilościowej ekspansji w produkcji oraz mogą wytworzyć popyt, który w innych warunkach nie pojawiłby się w ogóle. Warto podkreślić, że bardziej trwałe miejsca pracy powstają głównie w przemyśle, co daje szansę zmniejszenia bezrobocia. W Europie struktura przemysłowa ma najwięcej elementów przestarzałych, a jej modernizacja przebiegała wolniej niż w USA, Japonii i innych krajach Azji Południowo-Wschodniej. Rezultatem tego zjawiska jest opóźnienie przemysłowe Europy, jakie wykazuje ona w stosunku do USA i Japonii.

Andrzej Karpiński, Nowe trendy w polityce przemysłowej Unii EuropejskiejPobierz

Ludność Warszawy starzeje się

Małgorzata Podogrodzka

DOI: brak

Nr woluminu: 13

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W ostatnich dwóch dekadach liczba oraz struktura ludności Warszawy, według płci, wieku i wykształcenia, istotnie zmieniała się. Miały na to wpływ odmiennie kształtujące się w tym okresie procesy demograficzne. Celem artykułu jest ukazanie relacji między tymi zmiennymi.

Małgorzata Podogrodzka, Ludność Warszawy starzeje sięPobierz

Gmina jako miejsce identyfikacji – raport z badań w podwarszawskiej gminie Piaseczno

Dorota Mantey

DOI: brak

Nr woluminu: 13

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Niniejszy artykuł jest głosem w dyskusji o tym, czy gmina podmiejska jest miejscem identyfikacji dla jej mieszkańców. Autorka prezentuje w nim wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych w podwarszawskiej gminie Piaseczno, do której chętnie migrują warszawiacy. Okazuje się, że gmina, w której zachodzą intensywne procesy suburbanizacji, nie stanowi dla swoich mieszkańców miejsca, na którym chcieliby oni budować własną tożsamość, co nie jest szczególnie zaskakujące z uwagi na specyfikę gminy Piaseczno: bliskość stolicy, znaczący odsetek ludności napływowej, silne zróżnicowanie wewnętrzne, duża ruchliwość przestrzenna, specyficzny styl życia nowych mieszkańców. Jako miejsce identyfikacji większość wybiera miejscowość zamieszkania, ale są też i tacy, którzy czują silne więzi z Warszawą.

Dorota Mantey, Gmina jako miejsce identyfikacji – raport z badań w podwarszawskiej gminie PiasecznoPobierz

Nieruchomości gruntowe w województwie mazowieckim

Piotr Rosik

DOI: brak

Nr woluminu: 13

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule zawarto część wyników badań z drugiego rozdziału raportu modułowego „Kapitał fizyczny”. Raport modułowy został zrealizowany w ramach projektu „Zagospodarowanie infrastrukturalne i kapitał fizyczny oraz policentryczność rozwoju Mazowsza” (Trendy rozwojowe Mazowsza). W jednym z rozdziałów modułu, pt. „Kapitał fizyczny – majątek nieprodukcyjny”, znalazł się opis nieruchomości gruntowych, także gruntów zabudowanych i niezabudowanych (w tym działek budowlanych). W niniejszym artykule szczególny nacisk położono na wycenę użytków rolnych i leśnych, a także działek budowlanych w województwie mazowieckim.

Piotr Rosik, Nieruchomości gruntowe w województwie mazowieckimPobierz

Kształtowanie i ocena jakości preparatów do czyszczenia z udziałem surowców wtórnych

Emilia Klimaszewska

DOI: brak

Nr woluminu: 13

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu było określenie możliwości zastosowania w preparatach do czyszczenia twardych powierzchniowych, innowacyjnych surowców, warunkujących wysoką jakość produktu finalnego oraz dobór wyróżników jakości charakteryzujących środki czystości. Na podstawie doniesień z literatury, analizy rynku, doświadczeń własnych dokonano wyboru surowców do trzech rodzajów preparatów czyszczących: past, mleczek i proszków.

Emilia Klimaszewska, Kształtowanie i ocena jakości preparatów do czyszczenia z udziałem surowców wtórnychPobierz

W poszukiwaniu nowych rozwiązań unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Magdalena Miłkowska

DOI: brak

Nr woluminu: 13

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Zastosowano kompleksową metodę zol-żel – CSGP (Polski Patent 172618) do syntezy szkieł krzemionkowych, przeznaczonych do unieruchomienia wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych. Rolę pierwiastków promieniotwórczych pełniły Cs, Sr, Co – dodawane w postaci azotanów, natomiast neodym był surogatem aktynowców. W wyniku reakcji hydrolizy i polikondensacji, zachodzących w roztworze zawierającym czteroetoksysilan i azotany metali, gdzie rolę katalizatora pełnił kwas askorbinowy, otrzymywano żele w formie proszków i kompaktów.

Magdalena Miłkowska, W poszukiwaniu nowych rozwiązań unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczychPobierz

Wartości przekazywane i praktykowane przez osoby starsze w rodzinie

Zdzisław Struzik

DOI: brak

Nr woluminu: 13

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Życie ludzkie jest procesem biologicznym, psychologicznym i duchowym. W wymiarze materialnym oraz duchowym rozgrywa się dramat człowieka, od poczęcia do naturalnej śmierci. Doświadczenie życia duchowego wskazuje na odmienny sposób dochodzenia do dojrzałości „wieku” duszy. Dusza nie starzeje się, a raczej dojrzewa, nieustannie poszerza zakres swojej wiedzy, wartości, doświadczenia

Zdzisław Struzik, Wartości przekazywane i praktykowane przez osoby starsze w rodziniePobierz