W poszukiwaniu nowych rozwiązań unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych

Magdalena Miłkowska

DOI: brak

Nr woluminu: 13

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Zastosowano kompleksową metodę zol-żel – CSGP (Polski Patent 172618) do syntezy szkieł krzemionkowych, przeznaczonych do unieruchomienia wysokoaktywnych odpadów promieniotwórczych. Rolę pierwiastków promieniotwórczych pełniły Cs, Sr, Co – dodawane w postaci azotanów, natomiast neodym był surogatem aktynowców. W wyniku reakcji hydrolizy i polikondensacji, zachodzących w roztworze zawierającym czteroetoksysilan i azotany metali, gdzie rolę katalizatora pełnił kwas askorbinowy, otrzymywano żele w formie proszków i kompaktów.