Korytarze transportowe Rail Baltica i Baltic-Adriatic w polityce UE, Polski i regionów

Michał Hackiewicz

DOI: brak

Nr woluminu: 12

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Szybki rozwój transportu towarowego oraz zmieniające się uwarunkowania gospodarcze, polityczne i środowiskowe przyniosły w ostatnich latach szereg istotnych zmian w polityce transportowej Unii Europejskiej. Dotyczą one między innymi takich zagadnień, jak poprawa efektywności energetycznej pojazdów, wdrażanie inteligentnych systemów sterowania ruchem czy optymalizacja łańcuchów logistycznych. W realizacji tych celów i budowaniu spójności Europy coraz większą rolę zyskują korytarze transportowe. Niniejszy artykuł systematyzuje historię tworzenia korytarzy, skupiając się na biegnących przez Polskę i województwo mazowieckie trasach Rail Baltica i Baltic-Adriatic.