Zmiany demograficzne i ich wpływ na edukację w województwie mazowieckim

Agata Bronowska

DOI: brak

Nr woluminu: 12

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Zmieniająca się liczba dzieci w wieku szkolnym zmusza współczesne państwa do przystosowania systemu edukacji do potrzeb ludności. Państwo musi niwelować negatywne skutki wyżów demograficznych, ale musi być także przygotowane na nadejście niżu demograficznego. Wyzwania, jakie stoją przed systemem edukacji w Polsce na najbliższe dziesięciolecia, wynikają między innymi z prognozowanego spadku liczby dzieci i młodzieży.