Kluby jeździeckie – oferta elitarna czy dostępna dla wszystkich?

Anna Pawlikowska-Piechotka, Natalia Łukasik

DOI: 10.21858/msr.36.05

Nr woluminu: 36

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Tematem artykułu jest rozważenie uwarunkowań rozwoju jeździectwa w aglomeracji warszawskiej. Omówiono w nim uwarunkowania rozwoju, potencjały i najistotniejsze bariery, a także możliwości znoszenia ograniczeń oraz działania na rzecz upowszechnienia sportu i rekreacji jeździeckiej. Jest to jeden z wątków tematycznych badań przeprowadzonych w wybranych ośrodkach jeździeckich w aglomeracji warszawskiej, w ramach dwóch kolejnych statutowych projektów badawczych, finansowanych grantem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ds-114 oraz ds-144.