Dziedzictwo wielokulturowości jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki miejskiej w Warszawie – czas pandemii COVID-19

Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka

DOI: 10.21858/msr.se.2021.01

Nr woluminu: 2021

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Znaczenie wielokulturowości dla rozwoju turystyki, konsekwentnie podkreślane w literaturze, wskazuje na długą historię i bogatą tradycję tej formy turystyki. Polska historycznie była krainą przejściową między Wschodem a Zachodem, krainą, gdzie obok siebie istniały różne kultury: niemiecka, żydowska, polska i rosyjska. Przez wieki Polska była miejscem spotkań różnych religii i kultur, a dzisiejszy krajobraz wciąż daje tego dowody. Katastrofa II wojny światowej przyniosła zagładę wielokulturowego społeczeństwa i stworzyła niespotykaną w naszej historii homogeniczność.