Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – przeznaczenie terenów

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.38.05

Nr woluminu: 38

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł jest kolejnym z serii artykułów o systemie kształtowania przestrzeni w Polsce i drugim z trzech dotyczących zakresu stanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jest uzupełnieniem i rozszerzeniem artykułu pt. Kształtowanie przestrzeni – sprawny system czy chaos? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – zakres stanowienia. Odnosi się do kluczowego zagadnienia, jakim jest przeznaczenie terenu/ów. Wskazuje na wieloznaczność tego pojęcia, a tym samym mało precyzyjny zakres stanowienia planów miejscowych.