Dziedzictwo wielokulturowości jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki miejskiej w Warszawie – czas pandemii COVID-19

Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka

DOI: 10.21858/msr.se.2021.01

Nr woluminu: 2021

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Znaczenie wielokulturowości dla rozwoju turystyki, konsekwentnie podkreślane w literaturze, wskazuje na długą historię i bogatą tradycję tej formy turystyki. Polska historycznie była krainą przejściową między Wschodem a Zachodem, krainą, gdzie obok siebie istniały różne kultury: niemiecka, żydowska, polska i rosyjska. Przez wieki Polska była miejscem spotkań różnych religii i kultur, a dzisiejszy krajobraz wciąż daje tego dowody. Katastrofa II wojny światowej przyniosła zagładę wielokulturowego społeczeństwa i stworzyła niespotykaną w naszej historii homogeniczność.

Anna Ostrowska-Tryzno, Anna Pawlikowska-Piechotka, Dziedzictwo wielokulturowości jako podstawa zrównoważonego rozwoju turystyki miejskiej w Warszawie – czas pandemii COVID-19Pobierz

Kurpiowszczyzna. Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej

Agnieszka Starzyk

DOI: 10.21858/msr.se.2021.02

Nr woluminu: 2021

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Kurpiowszczyzna należy do najciekawszych regionów etnograficznych Polski, z centrum oryginalnej, dobrze zachowanej i starannie kultywowanej kultury ludowej Kurpiów [grupa etnograficzna ludności Polski]. Obraz wsi kurpiowskiej powstał w wyniku wielowiekowej działalności człowieka. Na przestrzeni wieków następowały przekształcenia krajobrazu. Działania, które nadały temu obszarowi współczesny wygląd, opierały się na przystosowaniu środowiska naturalnego do uprawy ziemi i stopniowego zakładania osad ludzkich.

Agnieszka Starzyk, Kurpiowszczyzna. Przekształcenia krajobrazu osadniczego do czasu przystąpienia Polski do Unii EuropejskiejPobierz

Metoda waloryzacji drzew ze względu na ich wartości biocenotyczne

Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz

DOI: 10.21858/msr.se.2021.03

Nr woluminu: 2021

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono metodę waloryzacji drzew według ich wartości biocenotycznych. Zaproponowano trzy kategorie opisowej i liczbowej oceny wartości biocenotycznej drzewa. Wynikają one z cech indywidualnych, powiązań z najbliższym otoczeniem oraz lokalizacji w odniesieniu do omawianego obiektu i sąsiednich ekosystemów.

Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz, Metoda waloryzacji drzew ze względu na ich wartości biocenotycznePobierz

Zastosowanie metody biocenotycznej oceny drzew w parku „Willa Mindic” (Mołdawia)

Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz

DOI: 10.21858/msr.se.2021.04

Nr woluminu: 2021

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono zastosowanie metody oceny drzew biocenotycznych w parku “Vila Mîndîc” (Mołdawia). Podczas prowadzenia inwentaryzacji uwzględniono wstępne decyzje projektowe, które również miały wpływ na określenie wartości drzew.

Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz, Zastosowanie metody biocenotycznej oceny drzew w parku „Willa Mindic” (Mołdawia) na potrzeby wykonania projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu – studium przypadkuPobierz

Model Rehna-Meidnera i jego rola w polityce gospodarczej Szwecji

Marta Sawer

DOI: 10.21858/msr.se.2021.05

Nr woluminu: 2021

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Celem artykułu jest opisanie szwedzkiego modelu Rehna-Meidnera, przyczyn jego powstania, cech oraz powodów zmian w szwedzkiej polityce gospodarczej na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Model ten został opracowany przez dwóch szwedzkich ekonomistów w 1951 roku i miał wpływ na politykę gospodarczą w kolejnych dekadach.

Marta Sawer, Model Rehna-Meidnera i jego rola w polityce gospodarczej SzwecjiPobierz

Analiza głównych problemów i wyzwań w działalności ochotniczych straży pożarnych w województwie mazowieckim

Paulina Żurawicka, Monika Kierzkowska, Dariusz Piwowarczyk

DOI: 10.21858/msr.se.2021.06

Nr woluminu: 2021

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono wyniki analizy głównych potrzeb, problemów i wyzwań w funkcjonowaniu ochotniczych straży pożarnych w województwie mazowieckim. W celu ich identyfikacji przeprowadzono ankietę skierowaną do mazowieckich jednostek OSP.

Paulina Żurawicka, Monika Kierzkowska, Dariusz Piwowarczyk, Analiza głównych problemów i wyzwań w działalności ochotniczych straży pożarnych w województwie mazowieckimPobierz

KALOS KAGATHOS – wspomnienie Wojciecha Mikołaja Zabłockiego 1930–2020

Iwona Grys

DOI: 10.21858/msr.se.2021.07

Nr woluminu: 2021

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

KALOKAGATHOS. Kalos kai agathos – grecki ideał łączący prawdę, dobro i piękno, jedność cnót umysłu, serca i ciała. Termin ten powstał od dwóch greckich przymiotników: kalos – “piękny” i agathos – “dobry”. Rzeczownik kalos ma szersze znaczenie przekraczające współczesne pojęcie piękna. Grecy stosowali go nie tylko do rzeczy i przedmiotów, ale także do ludzkich charakterów, zawodów, a nawet systemów politycznych. Określano nim wszystko to, co przemawiało do zmysłów człowieka i dostarczało mu przeżyć o charakterze etycznym.

Iwona Grys, KALOS KAGATHOS – In Memoriam Wojciech Mikołaj Zabłocki 1930–2020Pobierz

Wpływ smogu na projektowanie obiektów sportowych

Wojciech Zabłocki

DOI: 10.21858/msr.se.2021.08

Nr woluminu: 2021

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Zjawisko smogu i jego konsekwencje zdrowotne wydają się być obecnie realnym problemem wielu społeczeństw, w tym także Polski. Dodatkowo pojawia się pytanie, jaki wpływ może mieć na urbanistykę i projektowanie architektoniczne. Naukowcy uważają, że istnieją tylko trzy metody uniknięcia groźnego zanieczyszczenia smogiem: próba pozostania w domach podczas alarmów smogowych, unikanie wysiłku fizycznego na świeżym powietrzu oraz stosowanie specjalnych masek.

Wojciech Zabłocki, Wpływ smogu na projektowanie obiektów sportowychPobierz

Partnerstwo autorskie MiK Piechotka

Michał Piechotka, Maciej Piechotka

DOI: 10.21858/msr.se.2021.09

Nr woluminu: 2021

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Maria Kazimiera Piechotka z domu Huber urodziła się 12 lipca 1920 roku w Krakowie, zmarła 28 listopada 2020 roku w Warszawie. Dzieciństwo i młodość spędziła w Tarnowie. Uczęszczała do szkoły sióstr Urszulanek. Należała do harcerstwa. Maturę zdała w 1938 roku i w tym samym roku rozpoczęła studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

Michał Piechotka, Maciej Piechotka, MiK Piechotka author partnershipPobierz