Metoda waloryzacji drzew ze względu na ich wartości biocenotyczne

Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz

DOI: 10.21858/msr.se.2021.03

Nr woluminu: 2021

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

W artykule przedstawiono metodę waloryzacji drzew według ich wartości biocenotycznych. Zaproponowano trzy kategorie opisowej i liczbowej oceny wartości biocenotycznej drzewa. Wynikają one z cech indywidualnych, powiązań z najbliższym otoczeniem oraz lokalizacji w odniesieniu do omawianego obiektu i sąsiednich ekosystemów.