Piękno – geneza i funkcje

Janusz A. Pala

DOI: 10.21858/msr.32.09

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Piękno jest jedną z charakterystycznych cech harmonii świata. Spełnia ono również ważne funkcje biologiczne, sprzyjając przetrwaniu człowieka jako gatunku w warunkach naturalnych. Poczucie piękna ma charakter uniwersalny i jest uwarunkowane genetycznie. W wyniku tego rzeczy piękne były takimi zarówno dla człowieka pierwotnego, jak dla żyjącego współcześnie. Podstawą piękna jest symetria. Jednostkami symetrii są fraktale. Geometria fraktalna pozwala wykryć piękno ukryte w pozornie chaotycznych strukturach.

Janusz A. Pala, Piękno – geneza i funkcjePobierz

Jak współcześnie rozumieć rozwój zrównoważony? – XXIII Konferencja Naukowa z cyklu „Filozofia Zrównoważonego Rozwoju”

Paulina Legutko-Kobus

DOI: 10.21858/msr.32.10

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Z biegam czasu, sięgająca w swoich korzeniach końca lat 60. XX w., koncepcja rozwoju zrównoważonego nie traci na aktualności jako paradygmat rozwoju tak globalnego, jak i lokalnego. Zyskuje natomiast nowe, praktyczne ujęcia (i implementacje) jak choćby Cele Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals) ogłoszone przez ONZ w 2015 r. z perspektywą ich osiągniecia w 2030 r. oraz zapowiedzi wdrażania zielonego ładu w Unii Europejskiej (The European Green Deal), mające doprowadzić w perspektywie 2050 r. do neutralności klimatycznej Europy jako kontynentu.

Paulina Legutko-Kobus, Jak współcześnie rozumieć rozwój zrównoważony? – XXIII Konferencja Naukowa z cyklu „Filozofia Zrównoważonego Rozwoju”Pobierz

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – jubileusz 25-lecia działalności 1995–2020

Jan Misiak, Monika Madej

DOI: 10.21858/msr.32.11

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania powstawała w okresie, kiedy zmiany w systemie gospodarczo-społecznym w naszym kraju weszły w stadium intensywnego rozwoju. Kształtujący się wolny rynek zrodził zapotrzebowanie na usługi edukacyjne, świadczone do 1990 r. wyłącznie przez szkoły państwowe. W tym właśnie okresie, w odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie na fachowców z wyższym wykształceniem, zrodziła się myśl założenia WSEiZ.

Jan Misiak, Monika Madej, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie – jubileusz 25-lecia działalności 1995–2020Pobierz

Rocznik Nadwiślańskiego Urzecza – recenzja książki

Czesław Marcinkowski

DOI: 10.21858/msr.32.12

Nr woluminu: 32

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

22 marca 2019 r. w Ratuszu miasta i gminy Góra Kalwaria miała miejsce prezentacja Rocznika Nadwiślańskiego Urzecza, opracowana naukowo przez dra Łuksza Maurycego Stanaszka oraz dra Piotra Rytko. Publikacja została przygotowana przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami (Oddział w Czersku) i ma na celu dalszą popularyzację dziedzictwa historycznego i kulturowego Urzecza – regionu etnograficznego, położonego po obu stronach Wisły, na południe od Warszawy.

Czesław Marcinkowski, Rocznik Nadwiślańskiego Urzecza – recenzja książkiPobierz