Cmentarz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Anna Wieczorek

DOI: 10.21858/msr.31.03

Nr woluminu: 31

Wróć do wydania

Wróć do listy wydań

Artykuł omawia wybrane problemy związane z wprowadzaniem do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ustaleń dotyczących cmentarzy, w szczególności postuluje aby: w sposób precyzyjny określić, co należy rozumieć pod pojęciem przeznaczenie terenu; zlikwidować obowiązek ustalania intensywności zabudowy; wprowadzić zasadę, że określanie wysokości zabudowy i linii zabudowy ma charakter fakultatywny.